Přejít na obsah

Preventivní programy v 6. a 8. třídě

 27.4.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci primární prevence byly v pondělí realizovány dva programy, které vedl žákům známý lektor ing. Petr Kadlec. Zaměření besedy v šesté třídě bylo na vyznání se žáků v mediální džungli. V osmé třídě bylo probíráno aktuální téma "Moderní je nekouřit". Tímto jsme ukončili pro tento školní rok systematický celoroční program realizovaný občanským sdružením Lidé mezi světy pod názvem ETIKA MEZI SVĚTY.

Chtěla bych poděkovat již jmenovanému lektorovi ing. Petru Kadlecovi za zajímavé prezentace, životní zkušenosti a vynikající práci s žáky. V příštím školním roce se budeme těšit na další řadu preventivních programů.                                                                                                                            Šťovíčková Hana – metodik prevence