Preventivní programy v 6. třídě

 12.6.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

Poslední týden v tomto školním roce 25. 6. 2014 proběhne další preventivní program v 6. třídě, který povedou opět zkušení pracovníci z Pedagogicko – psychologické poradny z Ústí nad Orlicí. První dvouhodinový program proběhl 27. února 2014 a byl zaměřen na vrstevnické vztahy. Druhý typ programu řešil velmi aktuální téma mladé generace – šikanu, uskutečnil se 19. března 2014. V měsíci květnu proběhlo sociometrické šetření, kdy za pomoci dotazníků byly zmapovány vztahy v třídním kolektivu. Pevně věříme, že tyto programy pomohou žákům k upevňování přátelských vztahů v 6. třídě.

                                                                    Šťovíčková Hana, metodik prevence