Projektový den na SUPŠ v ÚO – 7. třída

 9.11.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

V pondělí poprvé naši sedmáci navštívili Střední školu umělecko průmyslovou v ÚO v rámci projektu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. Seznámili se nejen teoreticky, ale i prakticky s obory, které střední škola nabízí absolventům základních škol. Přístě již budou naši žáci ze 7. – 9. třídy pracovat v dílnách na výrobku podle  svého zájmu o daný obor. Děkujeme pedagogickým pracovníkům za odborné vedení a propagaci svého oboru.

                                                                     Šťovíčková Hana – kariérový poradce