Přejít na obsah

Charitativní projekt Červená stužka

 30.11.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

1.prosinec je vyhlášen za Světový den boje proti AIDS, kdy si mnozí lidé na celém světě připínají na klopu červenou stužku a dávají tak na vědomí, že podporují lidi HIV pozitivní v jejich nelehkém osudu. Charitativní sbírky Červená stužka se v letošním roce ujali žáci 9. třídy naší základní školy. Podařilo se jim prodat 120 červených stužek a získat částku 2 538,- Kč, kterou podpoří fungování Domu světla, který poskytuje potřebné služby HIV pozitivním a také preventivní činnost České společnosti AIDS pomoc, která charitativní sbírku pořádá.
V rámci projektu se obšírně seznámili s riziky spojenými s HIV, ve druhé polovině školního roku ještě proběhne přednáška a beseda s hostem ze společnosti AIDS pomoc. Poděkování patří všem žákům, kteří i přes deštivé a mrazivé počasí vytrvale oslovovali kolemjdoucí v Ústí i v Libchavách a samozřejmě všem, kteří si od nich stužku koupili.
Každoročně rostoucí počet nakažených virem HIV dokládá, že naše společnost toto riziko podceňuje, a to přesto, že se stále jedná o nemoc nevyléčitelnou. Nechceme tuto hrozbu podcenit a skrze projekt Červená stužka upozorňujeme naše žáky na tuto hrozbu a na způsoby rizikového chování.