Interaktivní programy ve 2. a 3.třídě

 19.12.2014  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci Minimálního preventivního programu proběhly ve 2. a 3. třídě interaktivní programy "NAŠE PLAVBA" pod vedením pracovníků ze SVP Mimóza Ústí nad Orlicí. Program byl veden hravou formou s prvky skupinové terapie a zaměřen byl především diagnosticky s výstupem doporučení pro práci se třídou. Měl by pomoci dětem i třídní učitelce zajistit klidnou a tvůrčí atmosféru pro výuku a lepší spolupráci mezi žáky.

Programy proběhly v měsících listopadu a prosinci ve dvou blocích v rozsahu dvou vyučovacích hodin a vždy za přítomnosti třídní učitelky, paní učitelky Radky Kulhavé a paní učitelky Lenky Ludvíčkové.

                                                                        Šťovíčková Hana, metodik prevence