Přejít na obsah

ředitelské volno

 9.2.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

Vážení rodiče, oznamuji Vám, že

 

ve čtvrtek  26.února 2015

vyhlašuji

 

ŘEDITELSKÉ  VOLNO

dle § 24, odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/

 

z důvodu vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Školní družina bude v provozu dle zájmu

Školní jídelna bude v provozu, žáci /mimo ŠD/se mohou na oběd přihlásit – cena oběda : 55,- Kč

 

Mgr. Marie Linhartová