Přejít na obsah

Projektový den na SUPŠ v ÚO – 7. třída

 17.3.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

Opět naši sedmáci navštívili Střední školu umělecko průmyslovou v Ústí nad Orlicí v rámci projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Dopolední i odpolední tří hodinová výuka probíhala ve třech zaměstnáních a žáci si mohli vybrat, kde chtějí pracovat. U paní lektorky B. Vomáčkové zkoumali s experimentálními sadami Pasco hustotu vody a jiných kapalin, trajektorii pohybu atd. Dívky pod vedením paní lektorky Bc.Markové se věnovaly výrobě růže a paní lektorka I. Francová velice chválila chlapeckou skupinku, která zvládla tkaní na tkalcovském stavu a ušila nádherné jehelníčky. Po dobrém obědě, jenž je financován dětem z projektu, pokračovaly skupinky v jiném zaměstnání. Ing. Hroch opět zaujal naše žáky s experimentálními sadami Pasco zaměřené na elektřinu a magnetismus. U paní lektorky Mgr. Liškové děvčata pracovala s experimentálními sadami Helago pro obnovitelné zdroje. Sestrojení větrné elektrárny a měření vytvořené energie nebyl pro ně žádný problém. Poslední skupinka pracovala ve strojírenských dílnách, kde pod vedením lektora V. Nováka se učila číst z technického výkresu a snažila se podle něho pracovat s kovem.

Sedmákům se praktické činnosti na "textilce" moc líbili, což nám potvrdila i jejich třídní učitelka Mgr. Hana Pleváková, která naše žáky doprovázela při Projektovém dnu. Děkujeme všem lektorům za odborné vedení pracovních skupinek.                                     

                                                                      Šťovíčková H., kariérový poradce