Přejít na obsah

Exkurze do Dolních Vítkovic

 31.5.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

         

Vážení rodiče,

žáci z 8. a 9. třídy v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, který realizuje Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí, navštíví oblast Dolních Vítkovic. Uvidí zde zpřístupněnou Vysokou pec s názvem Bolt Tower až do výšky 80m a dostanou se i do nitra této pece, kde se dozví vše o výrobě surového železa. V druhé části dne navštíví Velký svět techniky, místo, kde je věda hrou. Návštěvníkům zde nabízí stovky zábavných atrakcí, které pobaví a poučí v nejrůznějších oblastech života, přírodních i technických vědách. Obě prohlídky, autobus i strava je hrazena z projektu. Bližší informace o prohlídkách naleznete na www.dolnivitkovice.cz.