Školička před školou

 3.6.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

Poslední školička pro předškoláky byla částečně cestovatelská a částečně vzdělávací. S žáčky jsme putovali školou a ukazovali jsme si, kde je například knihovna, hudebna, výtvarna, počítačová učebna, …, a které učebny budeme v dalších letech navštěvovat. Nakonec však nejvíce žáky zaujala v naší třídě interaktivní tabule, kde přiřazovali motýlky ke květinám. Opakovali si barvy a čísla. Rozloučili jsme se obvyklým pozdravem a těšíme se na sebe v září.

 

Pěkné prázdniny a ahóój!

                                                                                  uč. Iva Kittlitz