Přejít na obsah

Závěrečná návštěva SŠUP ÚO

 15.6.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

Umprumka ožila soutěží základních škol

Ústí nad O. – V pořadí osmá návštěva Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí byla pro čtveřici partnerských základních škol zatím návštěvou poslední. Žáci a žákyně z Dolních Libchav, Dolní Dobrouče, Dolní Čermné a „domácí“ Základní školy Komenského během uplynulých dvou let poznali „umprumku“ do detailů, vůbec poprvé se ovšem v areálu školy sešli najednou.

Projekt ukázal vzdělávací možnosti

„Návštěvní dny“ jsou jedním z výstupů projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Pardubickém kraji, který byl realizován uplynulé dva roky a do něhož se ústecká škola zapojila. Podařilo se jí navázat spolupráci se čtyřmi partnerskými školami a jejich svěřenci si mohli vyzkoušet rozmanité aktivity, které umprumka svým studentům nabízí. „Spolupráce v rámci tohoto projektu umožnila žákům základních škol lépe poznat obsah vzdělávacích programů, které naše škola realizuje, a hlavně jejich vazbu na profese, pro které připravuje své absolventy. V průběhu projektu měli žáci ZŠ možnost nahlédnout do světa vědy a techniky i prostřednictvím exkurzí ve výrobních firmách a naučně vzdělávacích institucích, například Škoda Auto Mladá Boleslav, Elektrárna Chvaletice, IQ park Liberec, Dolní oblast Vítkovice,“ přibližuje obsah projektu ředitel SŠUP Zdeněk Rössler a dodává: „Ve výuce pak mohli využívat moderní učební pomůcky, namátkou výukový a demonstrační systém určený pro názornou a praktickou výuku v oblasti přírodních věd, stavebnice automatizace a robotiky, pokusné sady pro zkoumání obnovitelných zdrojů.“

Snahou projektu je celkem logicky zvýšit zájem o technické obory, které v uplynulých letech neměly jednoduchou situaci. „Byl to jeden z cílů. Hlavně se však jednalo o zmírnění obav z manuálních a technických činností, o rozvoj motorických vlastností a dovedností a probuzení zájmu o zkoumání a využívání přírodních jevů,“ doplňuje Zdeněk Rössler. Podle počtu přijatých žáků, nejen na ústecké škole, se pomyslná karta začíná přeci jen pomalu obracet.

Čermná v soutěži družstev, Libchavy mezi školami

Úterní den byl pro osm družstev (po dvou z každé školy) ve znamení soutěžního klání. V celkem osmi technických, vědomostních i sportovních disciplínách soutěžili celé dopoledne, během slavnostního vyhlášení čekaly ceny na každého účastníka. V soutěži družstev rozhodovaly o vítězi minimální bodové odstupy, za A družstvem Základní školy Vincence Junka z Dolní Čermné skončila první družstva Dolní Dobrouče a Libchav.

Minimální rozdíly byly také v klání škol, u něhož se sčítaly bodové zisky obou dvou týmů. Dolní Čermná se s ohledem na slabší výsledek B družstva musela spokojit s třetí příčkou a nepatrnou ztrátou na Dolní Dobrouč, vítězné Dolní Libchavy těžily ze vzácné vyrovnanosti obou svých družstev na třetím a čtvrtém místě.

„Smyslem soutěže nebylo určit vítěze, ale v závěru školního roku a projektu dát žákům ZŠ možnost se pobavit a přitom aktivně využít znalosti a dovednosti, které dosud získali. Ostatně minimální bodové rozdíly dokazovaly, že vítězem jsou všichni, kteří se dokážou bavit a přitom i vzdělávat,“ míní ředitel.

Prázdninový kemp se blíží

Většina školáků už netrpělivě vyhlíží poslední zvonění v letošním školním roce a dvouměsíční volno. Umprumka ovšem pro ty, kdo by chtěli začátek prázdnin pojmout aktivně, nabízí možnost týdenního prázdninového kempu. Setkání s technikou a přírodními vědami začíná už 1. července. „Jedná se o druhý ročník realizovaný formou příměstského tábora. Tentokrát již není součástí realizace projektu, který skončí k poslednímu červnu. Bude probíhat pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického Jany Pernicové.  Na realizaci se dále podílejí partneři naší školy z řad firem, kterým tímto patří velký dík,“ uzavírá Zdeněk Rössler.