Přejít na obsah

Preventivní programy v 8. a 9. třídě

 22.6.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

O hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů byla další preventivní přednáška pana ing. Petra Kadlece u našich osmáků. Beseda byla o hledání partnera a o pravidlech, která budují a udržují hezké a trvalé mezilidské vztahy. Také o vysílání a přijímání sexuálních signálů i jak rozdílné je vnímání sexuality u mužů a žen, co naše vzájemné vztahy tvoří, a co je naopak boří.

V 9. třídě byla prevence zaměřena na SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY. Pokud není člověk informovaný o základních duchovních odkazech světových náboženství, může se lehko stát, že bude pohrdat základy evropské kultury a ztratí se ve změti nových duchovních směrů. Stane se snadným cílem šarlatánů nebo nových náboženských sekt. Cílem besedy bylo vzbudit u žáků zájem o tradiční formy náboženství našich předků a naučit je, jak rozpoznat společnost se silnými nebo slabými sektářskými rysy.

                                                                      Šťovíčková Hana, metodik prevence