Přejít na obsah

Sazka Olympijský víceboj – první ročník

 25.6.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

Sazka Olympijský víceboj je jedním z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání na základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase.

V letošním školním roce se poprvé zapojili i žáci ze všech tříd naší školy. Během roku plnili osm disciplín zaměřených na testování různých pohybových dovedností (síla, rychlost, ohebnost, vytrvalost). Na základě svých výsledků obdrží na konci školního roku žáci Sportovní vysvědčení, které jim ukáže, jaký mají dominantní pohybový typ, dozvědí se srovnání s výkony všech vrstevníků, odborníci jim doporučí, které sportovní oddíly se pro ně jeví jako vhodné na rozvoj kterých schopností by se měli zaměřit. 

Příští rok budeme v projektu pokračovat, takže žáci budou mít možnost sledovat vývoj svých sportovních dovedností v čase. Jako škola se pokusíme také získat návštěvu tzv. olympijské hlídky, tedy jednoho ze známých olympioniků, kteří jsou sportovními garanty celého projektu.