Přejít na obsah

Sběr surovin – závěrečné hodnocení

 26.6.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

V letošním školním roce jsme ve škole sesbírali rekordních 30 028 kilogramů starého papíru. Průměr na jednoho žáka naší školy tak činí téměř 140 kilogramů. Toto množství překonává loňský rekordní školní rok. Recyklace, tedy znovunavrácení do oběhu, takového množství papíru znamená záchranu přibližně 1 800 stromů v naší přírodě (1 tuna recyklovaného papíru nahradí přibližně 60 stromů). V souvislosti s vývojem na trhu, kdy se výkupní ceny druhotných surovin drží na stabilně vysoké úrovni, můžeme také z hlediska financí hovořit o nejúspěšnějším roce ve sběru papíru. Letos jsme sběrem starého papíru vydělali pro naši školu 43 667,- Kč. Během roku jsme, krom pravidelných sběrových týdnů, uspořádali také dva sběrové dny, kterými se snažíme přispět ke snížení tvorby komunálního odpadu v obci.

Letos jsme ve škole dále získali 1 032,- Kč za 103 kg sušené pomerančové a citrónové kůry, 1 390,- Kč za 87 kg hliníku, který žáci sbírali v každé z našich tříd. K ochraně prostředí kolem nás přispíváme také sběrem použitých baterií, kterých jsme letos odevzdali 47 kg, a také sběrem vysloužilých drobných elektrozařízení, kterých jsme odevzdali 20 kg, odevzdali jsme také 39 kusů použitých cartridgí a tonerů.

Za získané prostředky jsme letos pořídili míč pro kolektivní hru Kin-ball, kterou zpestřujeme hodiny tělesné výchovy, stolní fotbal pro žáky 1. stupně, nádoby na třídění papíru do každé třídy, včetně tříd školní družiny, florbalové vybavení, sedací soupravu na 2. stupeň, která na chodbě vytváří spolu s knihovnou čtenářský koutek pro naše žáky. Samozřejmě jsme také ocenili žáky, kteří dopravili do školy největší množství papíru. V obou pololetích obdrželi ceny v celkové hodnotě cca 5 tisíc korun.