Přejít na obsah

Pasování na čtenáře

 20.10.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

V tento den byli žáci 2. třídy pasováni rytířem do Řádu čtenářského v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí.

 

Před slavnostním aktem si pracovnice knihovny sl. Tomanová vyzkoušela žáky, jak umí skládat abecedu. Dále si museli přečíst text, ve kterém vždy chyběla některá slova a měli poznat, o kterou pohádku se jedná a najít přislušný obrázek.

 

Žáci ukázali, jak umí číst, vnímají přečtený text a jak znají pohádkové postavy.

 

Pak následovalo slavnostní "pasování rytířem do Řádu čtenářského". Žáci dostali i drobné dárečky.

 

Akce se žákům se velice líbila. Měli také možnost prohlédnout si Dětské oddělení Městské knihovny v Ústí n. O. , kde se seznámili s chodem tohoto oddělení.

 

Věřím, že tato akce žáky podpořila ke čtení knih a návštěvě jak školní, tak i dalších knihoven.

 

                                                                          Zdenka Martincová