Přejít na obsah

Druhé předvánoční setkání

 18.11.2015  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 19. 11. se konala druhá předvánoční dílnička, kdy žáci čtvrté třídy za pomoci rodičů a prarodičů dokončovali výrobky na vánoční jarmark. Tvoření se neslo v duchu příjemné a poklidné předvánoční atmosféry, kterou jsme si všichni moc užili.  Za žáky 4. třídy tímto děkuji všem rodičům  a prarodičům za pomoc při zhotovování výrobků či přípravě materiálu, jmenovitě paní Eliášové, Páchové,  Papáčkové, Rejmanové, Flekrové, Čadové, Krýzlové, Fricové, Kacálkové, Aubusové a panu Kalábovi a Oláhovi. Za pomoc při přípravě materiálu děkujeme panu truhláři Kalouskovi. A všem ostatním rodičům za pomoc při sběru materiálu potřebného při výrobě.                  Ještě napečeme s paní Kacálkovou, nasáčkujeme a……….. Můžete si k nám přijít nakoupit a přesvědčit se na vlastní oči, zda-li se dětem výrobky povedly. Koupí dětských výrobků uděláte radost sobě, svým blízkým a především svým dětem, které výrobky pro Vás s láskou zhotovily. Děkujeme.                                                                                                 R. Kulhavá