Preventivní programy v 8. a 9. třídě

 3.1.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

U osmáků proběhl preventivní program Přátelství a láska, který byl velmi poutavě prezentován Ing. Petrem Kadlecem. Líbil se nám neformální přístup lektora, mnoho osobních příkladů a vtáhnutí žáků do děje. Téma je zvlášť aktuální pro tuto věkovou skupinu.

V 9. třídě byla přednáška zaměřena na Světová náboženství a sekty. Cílem programu bylo vzbudit u žáků zájem o tradiční formy náboženství našich předků a naučit je jak rozpoznat společnost se silnými nebo slabými sektářskými rysy.

                                                                                                     Šťovíčková Hana