Jan zvaný Hus

 29.2.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Odpovědnost, svědomí, vzdělanost, neovlivnitelnost, pravdomluvnost, přemýšlivost, pracovitost, hrdinství- nad těmito pojmy donutilo naše žáky přemýšlet představení Jan zvaný Hus nastudované královéhradeckým "Divadlem jednoho herce, Reného Josefa".

Představení, zacílené na žáky 5.-9. ročníku, zajímavou formou, nenásilně, hravě a vtipně seznamuje se životem Jana Husa. Taktéž sděluje základní teze Husova poselství, přičemž apeluje na na jeho současnost a aktuálnost.

Představení nabídlo našim žákům nový pohled na život a dobu Jana Husa, a rozšířilo tak jejich znalosti ze společenskovědních předmětů.

 

Za kolektiv učitelů

Zuzana Novotná