Dětský den v Cakli

 1.6.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Ve čtvrtek 2.6.2016 se uskutečnil Dětský den v Cakli pro celý 1. stupeň naší školy. Po celé dopoledne nám přálo počasí. Provázeni sluníčkem jsme dorazili do vodáckého tábořiště nedaleko Ústí nad Orlicí. Všechny děti měly možnost vyzkoušet si lezeckou stěnu, zastřílet si lukem na terč a projet se po řece Orlici na raftu. V průběhu dopoledne si také mohly zahrát různorodé míčové hry, vyzkoušet prolézačky a koupit si něco dobrého na zub v místním kiosku. Zpět do školy jsme se vrátili všichni kolem poledne sice unavení, ale spokojení a plní zážitků.

Kolektiv učitelek 1. stupně