ŠIC projekt – prezentace žáků 5. a 9. třídy

 26.6.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci udržitelnosti projektu ŠIC proběhlo v pondělí 27.6.2016 projektové dopoledne pro všechny žáky školy. Žáci 5. třídy si připravili pro své spolužáky povídání o exkurzi na Sněžce, kterou navštívili začátkem května. Předali ostatním nejen zajímavé informace, ale také podrobnou fotodokumentaci z této akce. Deváťáci seznámili své spolužáky s průběhem natáčení soutěže "Bludiště." Této soutěže se zúčastnili začátkem března. Někteří jedinci dostali také šanci vyzkoušet si jednu z disciplín. Projektové dopoledne probíhalo v příjemné atmosféře a bylo pro všechny žáky školy příjemným zpestřením před koncem školního roku.

Kolektiv žáků 5. a 9. třídy