Přejít na obsah

Pohádkový les

 28.6.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Již tradičně se předposlední den školního roku uskutečnila akce s názvem "Pohádkový les" určená pro 1. stupeň. Žáci 5. třídy si připravili pro své mladší spolužáky z 1. až 4. třídy soutěžní disciplíny. Žáci plnili 6 soutěží, kde mohli prokázat své znalosti a dovednosti. Některé disciplíny byly vědomostní, jiné pohybové. V průběhu pohádkového dopoledne nám přálo počasí, nálada byla veselá. Páťáci se touto akcí rozloučili s prvním stupněm základní školy. Děkujeme všem dětem z 1. až 4. třídy za účast a přejeme pohodové prázdniny plné sluníčka.

Kolektiv žáků 5. třídy a Eva Adamcová, tř. uč.