Přejít na obsah

Preventivní programy v 7. a 9. třídě

 26.9.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci Minimálního preventivního plánu se uskutečnila první řada preventivních programů, které vedl lektor Ing. Petr Kadlec. 

V 9. třídě byla beseda zaměřena na SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY. Pokud není člověk informovaný o základních duchovních odkazech světových náboženství, může se lehko stát, že bude pohrdat základy evropské kultury a ztratí se ve změti nových duchovních směrů. Stane se snadným cílem šarlatánů nebo nových náboženských sekt. Cílem besedy bylo vzbudit u žáků zájem o tradiční formy náboženství našich předků a naučit je, jak rozpoznat společnost se silnými nebo slabými sektářskými rysy.

V sedmé třídě bylo probíráno aktuální téma "Moderní je nekouřit". Tímto jsme začali pro tento školní rok systematický celoroční program realizovaný občanským sdružením Lidé mezi světy pod názvem ETIKA MEZI SVĚTY.

                                                                          Šťovíčková Hana, metodik prevence