Přejít na obsah

I. oddělení

 29.9.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Během prvního měsíce nového školního roku jsme poznali naše nové kamarády z první třídy. Vytvořili jsme si pravidla naší třídy a seznámili se s celoroční hrou SOVÍ ŠKOLA. Každý jsme si vyrobili barevnou sovičku a vyzdobili s nimi naší družinku.

Seznámili jsme se s králem Karlem IV. a během celého roku budeme poznávat co je to středověk a jak se v něm žilo docela obyčejným lidem. Dozvěděli jsme kdo byli učedníci, tovaryši, mistři. Vyrobili jsme si groše, které získáváme při vyrábění, za pochvalu i za pomoc a pěkné chování ve družince. Na konci měsíce si získané groše lepíme do důvěrníčků školní družiny.

Poznávali jsme "Lidské tělo" jako dokonalý stroj . Navštívil nás "kostlivec" a na něm jsme si ukázali a jmenovali jednotlivé kosti v našem těle. 

Díky krásnému počasí jsme si odpoledne hráli na školním hřišti. Naučili jsme se hru "Kuba, řekl", nebo "Molekuly".

Bavilo nás malování na obličej, cvičení a tanec. Předcvičovala nám děvčata, která si dala název "Kočky".cheeky

                                                 děti a paní vychovatelka Daniela

 

Foto……….zde