Přejít na obsah

Pobyt žáků ZŠ a MŠ Libchavy ve středisku ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách

 16.10.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

V týdnu od 17. 10. do 20. 10. 2016 se uskutečnil pobyt žáků 6. třídy naší školy ve středisku ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách v Libereckém kraji. Čtyřdenního ekologicko – výchovného programu se zúčastnilo 20 žáků naší školy. Část nákladů na jejich pobyt byla hrazena z grantu Pardubického kraje. Konkrétně se jednalo o 56 % pobytových nákladů. Škola podávala prostřednictvím zřizovatele, kterým je Obec Libchavy, grantovou žádost v rámci Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2016, se žádostí uspěla a byla jí přidělena částka 15 000,- Kč.

Během pobytu v SEV rozvíjeli žáci své doposud získané znalosti, dovednosti a postoje v oblasti životního prostředí. Žáci absolvovali program Strážci Země, který je stěžejní částí metodiky Výchova o Zemi. Strážci Země jsou unikátním programem odkrývající tajemství Země. Program pracuje s dobrodružstvím a prvky tajemna, kombinuje různé prožitkové aktivity, používá propracované pomůcky a neokoukané postupy, v podstatě celý se odehrává venku v přírodě. Během pobytu žáci získali dva klíče, symboly Strážců Země, další dva mohou získat v navazujících činnostech doma a ve škole. Snažit se o to budou v rámci hodin, do kterých u nás ve škole zařazujeme environmentální výchovu.

Celý pobyt umožnil poznávání přírody v reálném prostředí, s možností hlubšího porozumění environmentálních souvislostí. Při pobytu žáci lépe poznali nejen přírodu, ale i sebe navzájem, protože součástí celého programu byly také aktivity zaměřené na stmelení nově vzniklého třídního kolektivu žáků 6. třídy naší školy. Závěrečnou odměnou za dobrou práci pak pro děti bylo společné zařádění si v Tongu v Hradci Králové.