Recyklace hrou

 9.11.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Ve čtvrtek 10. 11. proběhl na naší škole vzdělávací program Recyklace hrou. Program je přizpůsoben jednotlivým ročníkům a dva lektoři tak mohli postupně pracovat se všemi třídami naší školy. Program zábavnou a zajímavou formou připomněl našim žákům, proč je důležité suroviny třídit a následně recyklovat, tedy navracet do oběhu. Žáci si ve skupinách vyzkoušeli mnoho praktických ukázek třídění, mohli např. rozebrat starý počítat a poté rozhodovat o způsobu recyklace. Shlédli také zajímavá výuková videa, např. z míst, kde se vytříděný odpad dále zpracovává. Na závěr nás velmi potěšilo ocenění od lektorů programu, kteří vyzdvihovali jak chování našich žáků, tak zejména jejich znalosti a dovednosti v oblasti třídění.