Vánoční výlet 5. třídy

 21.12.2016  ZŠ & MŠ Libchavy

Dne 22. 12. 2016 se konal vysněný vánoční výlet páťáků do Tonga. Děti si na něj vydělaly prodejem svých výrobků na vánočních jarmarcích. Děkujeme všem rodičům, kteří svým nákupem podpořili snahu mých dětí dosáhnout touženého cíle. Též děkujeme všem divákům za dobrovolné vstupné na divadlo. Výlet si páťáci užili, protože měli zamluvené Tongo sami pro sebe. Fotky bohužel žádné nemohu vložit, jelikož na všech jsou děti v pohybu a jsou tudíž značně rozmazanésmiley. Při cestě zpět jsme ještě navštívili třebechovický beltém, o němž jsme nedávno četli v čítance,  a shlédli výstavu perníkových betlémků.                      

                                                                        Radka Kulhavá