Přejít na obsah

Divadlo- Karel IV.

 1.3.2017  ZŠ & MŠ Libchavy

Král český a císař římský Karel IV., oprávněně zvaný Otec vlasti, je monumentální postavou naší země.

Žáci 4. – 9. ročníku měli možnost zhlédnout divadelní představení, které mapovalo některé zajímavé události z jeho života. Herec René Josef s pomocí různých rekvizit předvedl a zahrál  situace a důležité momenty, které měly na život jednoho z největších Čechů zásadní vliv.

Představení nabídlo našim žákům nový pohled na život Karla IV., a rozšířilo tak jejich znalosti ze společenskovědních předmětů.

Za kolektiv učitelů

Zuzana Novotná