Návštěva pracovního úřadu

 18.6.2017  ZŠ & MŠ Libchavy

V rámci předmětu "Volba povolání" se osmáci vydali na Pracovní úřad do Ústí nad Orlicí. Získali zde cenné informace o svém možném budoucím povolání. V rozhodování jim mohl pomoci i zájmový test, jehož výsledky každý podrobně rozebral s pracovnicí ÚP paní Tomšovou. 

Děkujeme pracovnicím ÚP za čas, který našim žákům věnovaly.

Zuzana Novotná, kariérový poradce