Přejít na obsah

Cesta do PRAVĚKU – 6. třída

 22.6.2017  ZŠ & MŠ Libchavy

Nedaleko České Třebové směrem k vesničce Kozlov nachází se pravěká osada KŘIVOLÍK. Ta byla cílem letošní dějepisné exkurze. Je pravdou, ač vybaveni mapou, trochu jsme cestou tápali. Ale nakonec nás Kuba dovedl na krásné místo uprostřed lesů. Nadšenci pro archeologii zde od roku 2007 vybudovali osadu s pravěkým zemědělstvím a tehdejším zpracováním materiálů – kůží a dřevem. Nejdříve jsme se seznámili s kovárnou doby železné, kuchyní v podobě kůlového domu doby haštalské, kovoliteckou pecí, tábořištěm lovců a sběračů, milířem na výrobu dřevěného uhlí, vápennou pecí, víceúčelovou svahovou pecí, dvoukomorovou hrnčířskou pecí, pohřebištěm a Germánskou svatyní, svatoborem, kotvištěm monoxylů a zemědělským polem i polem neevropských plodin. Po prohlídce osady jsme si na vlastní kůži zkusili, co pravěcí lidé už uměli. To nás asi bavilo nejvíc. Vřele doporučujeme návštěvu do pravěku s unikátním muzeem pod širým nebem!                                                                                 Žáci 6. třídy

Více zde: http://www.region-orlickehory.cz/turisticke-zajimavosti/atrakce-muzea/praveka-osada-krivolik/