I.,II.,III. oddělení – ZÁŘÍ

 12.10.2017  Světlana Roubíčková

Ve školním roce 2017/2018 se opět věnujeme celoroční hře z časopisu Pastelka. Tentokrát na téma „BUBLINKY“ – PASTELKOVÉ SVÁTKY.

V měsíci září jsme nejdříve přivítali nové prvňáčky, kteří se seznámili s prostředím školy a školní družiny. Počasí nám přálo k vycházkám a pobytu na školním hřišti. Sbírali jsme různé přírodniny: listy, šípky, šišky, kůru stromů,…  ze kterých jsme vyráběli a zdobili nejen školní družinu, ale i chodby naší školy.

V tomto měsíci jsme oslavili svátek her nazvaný“ MIXHER“. Děti si společně zahrály nejen „retro hry“, jako například –  (Honzo vstávej, Švihadlová školička, Řetězovka, Na kočku a na myš s vysvobozením..)Na závěr dostal každý sladkou odměnu.

V měsíci říjnu nás čeká svátek „TRIKOLORA“.