Přejít na obsah

Bolest- nemoc jménem šikana

 24.10.2017  Mgr.Zuzana Novotná

Šesťáci dnes absolvovali program Bolest- nemoc jménem šikana. Učili se, jaké chování může ubližovat, jak jej poznat a jak se v těchto situacích zachovat.

Lektor, pan Michal Koťátko z organizace ACET, která na naší škole organizuje programy primární prevence, s žáky navázal partnerský vztah, vhodně je motivoval a aktivizoval při činnostech spojených s tímto dnes velmi diskutovaným tématem.