Podzim v Libchavách

 25.10.2017  Mgr.Eva Adamcová

Ve středu 25. 10. proběhl v páté třídě první projektový den v letošním školním roce s názvem „Poznáváme podzimní přírodu.“ Páťáci se vydali do okolí školy, kde prostřednictvím smyslů vnímali typické znaky podzimní přírody. Prostřednictvím zraku si uvědomovali detaily, sluchem zaznamenávali zvuky okolí, hmatem zkoumali kůru stromů a prostřednictvím čichu si porovnávali své „podzimní koktejly.“ Všichni žáci pracovali jak individuálně, tak i skupinově, některé úkoly byly plněny ve dvojicích. Kluci a holky prokázali schopnost spolupracovat na zadaném úkolu. V neposlední řadě jsme také uplatnili některé naučené vědomosti v praktickém životě. Převáděli jsme jednotky délky a času, zaznamenávali změny teplot, odhadovali vzdálenosti a měřili obvody stromů.

I přes trošku nepříznivé počasí jsme si projektový den užili a poznali krásy libchavské podzimní přírody.

Eva Adamcová, Marta Kacálková a žáci 5. třídy