Bolí, nebolí

 3.12.2017  Mgr.Martina Sokolová

V pátek 1. 12. se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili preventivního programu s názvem „Bolí, nebolí“, který byl zaměřen na prevenci proti vzniku šikany. Program probíhal v rámci 1. – 3. vyučovací hodiny pod vedením odborných pracovnic Pedagogicko – psychologické poradny Ústí nad Orlicí.