Přejít na obsah

Program PPP 2.B

 12.12.2017  Mgr. Lenka Ludvíčková

V úterý 12.prosince navštívila žáčky z 2. B Pedagogicko – psychologická poradna z Ústí nad Orlicí. Během 1. -3. vyučovací hodiny měly děti nachystaný program s názvem Stonožka. Děti zjišťovaly, jak dokáží naslouchat ostatním spolužákům, vyzkoušely si roli reportérů při představování svého parťáka ve dvojici, ale především trénovaly práci ve skupinách a společnou celotřídní spolupráci. Tři hodiny utekly velmi rychle a na konci se všichni shodli, že to bylo moc prima a všechny připravené aktivity si moc užili.