Přejít na obsah

Preventivní programy v 6. třídě

 17.12.2017  Mgr.Zuzana Novotná

V průběhu 1. pololetí jsme v 6. třídě absolvovali tři programy selektivní primární prevence Před tabulí, za tabulí.

První Vrstevnický program byl zaměřen na nastavování pozitivních vztahů ve třídě a respektování základních pravidel soužití v kolektivu. Druhý program, SORAD, zmapoval kolektivní vztahy pomocí dotazníkového šetření. Při posledním setkání jsme se zaměřili na spolupráci a soudržnost při plnění zadaných úkolů. Šesťáci měli možnost poznat, že každý článek „našeho týmu“ je důležitý a každý sám se může zasloužit o to, aby nám spolu bylo dobře a naše vzájemná spolupráce dobře fungovala.

Děkujeme lektorkám z PPP Ústí nad Orlicí za práci s našimi šesťáky.

Zuzana Novotná, tř. učitelka