Přejít na obsah

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

 3.1.2018  Mgr.Zuzana Novotná

Jako již tradičně se na konci listopadu vybraní žáci z 8. a 9. třídy zúčastnili školního kola olympiády z českého jazyka. Žáci měli možnost si ověřit své znalosti z gramatiky, stylistiky i jiných vědních oborů týkajících se češtiny. Na 3. místě skončil Matouš Vojtíšek z 9. třídy (s celkovým počtem 22 bodů), druhé místo patří Kateřině Frimlové z 9. třídy (celkem 23 bodů) a vítězkou se stala Dominika Pecháčková také z 9. třídy (celkem 24 bodů). Kateřina Frimlová a Dominika Pecháčková zároveň postupují do okresního kola. Všichni se svého úkolu zhostili svědomitě, všem účastníkům za jejich čas a píli děkujeme a vítězům srdečně blahopřejeme.