Přejít na obsah

Ne návykovým látkám – 7. třída

 10.1.2018  PaedDr.Hana Šťovíčková

V úterý 9. 1. 2018 proběhl u sedmáků preventivní program Ne návykovým látkám. Tento projekt je zařazen do dlouhodobého programu primární prevence CESTY Z CESTY, který realizuje Pedagogicko-psychologická poradna v ÚO Krajské centrum primární prevence Pardubického kraje.

Hlavním cílem této tříhodinové aktivity bylo předcházení vzniku rizikového chování, práce s postoji žáků a nácvik sociálních dovedností. Odborní pracovníci vhodně používali interaktivní techniky s prvky zážitkové pedagogiky přizpůsobené k věku žáků.