Dějepisná olympiáda

 17.1.2018  Mgr.Zuzana Novotná

Již tradičně v lednu vysíláme zástupce naší školy do okresního kola „Dějepisné olympiády“. A Matouš Vojtíšek (9.tř.)  nás dnes reprezentoval skvěle, když v silné konkurenci gymnazistů a žáků základních škol obsadil pěkné 11. místo.

 

Školní kolo jsme uspořádali koncem listopadu. Zúčastnili se ho zájemci z 8. a 9. třídy. Všem patří velká pochvala a uznání, neboť letos zvolené téma „První republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“ ještě v hodinách dějepisu neprobírali. Ve školním kole se výborně dařilo Radimu Dolečkovi (8.tř.), jenž skončil na 3. místě, Matyáš Holub (9.tř.) obsadil místo druhé a již výše zmíněný Matouš Vojtíšek zvítězil.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a Matoušovi také za reprezentaci školy v okresním kole.