Přijímačky nanečisto

 22.1.2018  Mgr.Zuzana Novotná

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

pokud si vaše děti zvolí obor s maturitní zkouškou, čekají je v dubnu přijímací zkoušky. Testy i atmosféru přijímacího řízení si ale mohou vyzkoušet již dříve, a to při přijímačkách nanečisto.

Ty se zpravidla konají na přelomu ledna a února a je třeba se na ně přihlásit.

Informace naleznete na webových stránkách jednotlivých škol, Vaše děti však mohou absolvovat přijímačky nanečisto i na jiné škole, než kterou si zvolí pro své budoucí studium.