Vánoční střípky z II. oddělení

 23.1.2018  Světlana Roubíčková

Předvánoční chvilky ve školní družině byly často společné pro všechna 3 oddělení. Děkujeme dětem a rodičům za pomoc při vyrábění na „Vánoční jarmark“a za podporu dětí a jejich účast na „Vánoční besídce“. Také jsme navštívili kostel a vyslechli jsme vyprávění pana faráře o Vánocích a Betlému, které bylo přizpůsobeno právě dětem.

Podíleli jsme se  společně na výzdobě školy a na závěr roku ve družince jsme si rozdali dárečky a užili si „Vánoční mejdan“.