Změna čísla účtu

 30.1.2018  Mgr. Veronika Vaňousová

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ČÍSLA ÚČTU

Od 1. února 2018 se mění číslo běžného účtu Základní školy a mateřské školy Libchavy

Nové číslo účtu je 224 548 331 / 0600

PLATÍ PRO VŠECHNY PLATBY!

Žádám Vás o přesměrování plateb nejpozději do 28. února 2018.

Děkuji                          Mgr. Marie Linhartová, ředitelka

 

Změnou čísla účtu školy  se  NEMĚNÍ  a  ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI  přidělené  VARIABILNÍ SYMBOLY (VS ) pro jednotlivé platby.

 VS   stravného  je odlišný  od všech ostatních   plateb

Proto  NADÁLE PLATÍ:

  • VS STRAVNÉ je  dosud používané a přidělené číslo na základě přihlášky do školní jídelny ( info ved. ŠJ 465 58 24 75 p. Kopsová )
  • VS ostatní platby –každý žák ho má uvedené v žákovské knížce ( 3-místné číslo ) Týká se plateb např. –školní družina, kroužky, lyžařský výcvik, plavání, výlety ……( info sekretariát ZŠ  465 58 22 03 p.Škarková )

Dále při platbě uvádějte ve ZPRÁVĚ  PŘÍJEMCI výše uvedený důvod platby, např. stravné,  platba školní družiny, název kroužku, lyž. výcvik,, plavání ……..