Činnostní matematika v 5. třídě

 16.2.2018  Mgr.Eva Adamcová

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 se všichni páťáci stali na malou chvíli architekty. Navrhovali různorodé stavby z krychlí. Někteří stavěli podle předem připraveného plánu, jiní nechali pracovat svou fantazii a vytvářeli stavby překvapivých tvarů. Díky této hravé činnosti si nejen procvičili prostorovou a pravolevou orientaci, ale také dokázali, že jsou schopni spolupracovat se svými spolužáky.

Adamcová Eva, Kacálková Marta a kolektiv žáků 5. třídy