Přejít na obsah

Výuka naruby v 5. třídě

 24.2.2018  Mgr.Eva Adamcová

V pátek 23. 2. proběhla v 5. třídě výuka naruby. Všichni přítomní žáci si na jednu vyučovací hodinu vyzkoušeli roli učitele. Jednotlivé skupinky si připravily aktivity do hodin matematiky, českého jazyka, přírodovědy a tělesné výchovy. Kluci i holky se chopili úkolu velmi zodpovědně. V hodinách nechyběly skupinové aktivity, procvičování již probrané látky např. formou pracovních listů či poznávačka orgánů a orgánových soustav. Při tělesné výchově dostali všichni možnost užít si kolektivní sporty (vybíjená, florbal), ale také vyzkoušet pestrou překážkovou dráhu. Páteční výuku naruby si všichni páťáci báječně užili a již nyní jsme rozhodnuti ji znovu zopakovat.

Adamcová Eva, Kacálková Marta a kolektiv žáků 5. třídy