Přejít na obsah

Únorový pastelkový svátek řeči – Hezký jazyk český

 28.2.2018  lic. Pavlína Vítková,Dis.

V únoru jsme oslavili svátek řeči  – Hezký jazyk český. S dětmi ve všech odděleních jsme si povídali o řeči – o daru, který řídí mozek. Dozvěděli jsme se, že se vyvíjela tak, jak se vyvíjel člověk. Lidé na světě se domlouvají mnoha jazyky – anglicky, německy, rusky,… Naše čestina má mnoho nářečí – hanácké, ostravské,…a má dvě podoby – spisovnou a hovorovou. Nakonec jsme si zahráli hry – ,,Bobříka mlčení“, ,,Dorozumím se bez mluvení – jen posunky?“ a ,,Do kufru si zabalím“.

Říkali jsme si jazykolamy, rýmy, opaky apod. Díky tomuto svátku jsme se dozvěděli mnoho informací o naši krásné řeči a procvičili si mluvidla:-)

Paní  vychovatelky a děti z I., II., a III. odd.