Přejít na obsah

Projektový den na SŠUP Ústí nad Orlicí

 1.3.2018  Mgr.Zuzana Novotná

V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji navštívili naši žáci ze sedmé a osmé třídy Střední školu umělecko-průmyslovou v Ústí nad Orlicí. Náplní první pracovní skupiny, kterou vedl Ing. Hroch, byla robotika a automatizace. Druhá skupinka žáků se zabývala fotografickou tvorbou pod vedením MgA. Petyniaka. Třetí skupina se seznámila se základy strojní výroby. Strojírenskými dílnami naše žáky provedl Ing. Sahliger.

Děkujeme lektorům za skvělý přístup k našim žákům.

Zuzana Novotná, kariérový poradce