Přejít na obsah

ZÁPIS DO MŠ

 4.4.2018  Alena Pulkrábková

Zápis do MŠ pro rok 2018/2019 proběhne ve čtvrtek 10.5. 2018 od 13:00 – 16:00 hodin. S sebou : Vyplněnou přihlášku (obdržíte předem v MŠ) potvrzenou pediatrem, svůj OP a RL dítěte. Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány na základě kritérií vyvěšených v MŠ (  součást RVP).

Výsledek obrázku pro děti kreslené