Přejít na obsah

Slavnostní zasazení památné lípy

 3.6.2018  Mgr.Eva Adamcová

V neděli 3. 6. 2018 proběhlo slavnostní ukončení třídního projektu 5. třídy – zasazení památné lípy v prostorách místního hřbitova. Tento projekt realizovali žáci 5. třídy v rámci programu Školy pro udržitelný život. Památná lípa byla vysazena jako symbol poděkování a projev vděčnosti panu Ing. Karlu Urbanovi.

Zasazení památné lípy bylo realizováno v rámci slavnostního otevření nové libchavské naučné stezky. Děkujeme všem ochotným lidem za finanční, materiální a organizační podporu, bez které by se nám třídní projekt zrealizovat nepodařilo.

Eva Adamcová, Marta Kacálková, Petr Kulhavý a kolektiv žáků 5. třídy