Přejít na obsah

Pasování na čtenáře

 24.9.2018  Mgr.Iva Kittlitz

V pondělí žáci 2. třídy navštívili Městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí, kde je přivítaly paní knihovnice. Nejdříve je seznámily s historií rytířů a s jejich přípravou na pasování na rytíře. Naši žáci museli také prokázat chrabrost a několik umů. Nakonec vše zvládli a všichni byli slavnostně pasováni na čtenáře.

 

Iva Kittlitz, Hela Nováková a žáci 2. třídy