Přejít na obsah

Preventivní program v 6. třídě

 1.10.2018  PaedDr.Hana Šťovíčková

I šesťáci dnes absolvovali preventivní program s názvem Bolest- nemoc jménem šikana. Nejdříve si určili základní pravidla, která budou vzájemně dodržovat a potom se pustili do interaktivní hry „Batůžek“. Učili se, jaké chování může ubližovat, jak jej poznat a jak se v těchto situacích zachovat.

Nový lektor, pan Suchomel z organizace ACET, která na naší škole organizuje programy primární prevence, s žáky navázal moc pěkný partnerský vztah, vhodně je motivoval a nenásilně aktivizoval při činnostech spojených s tímto dnes velmi diskutovaným tématem.