Přejít na obsah

Program profesního testování COMDI na naší škole

 4.10.2018  Mgr.Zuzana Novotná

Po tři roky bude naše škola společně s MAS Orlicko zapojena do projektu profesního testování žáků 8. tříd.

COMDI je počítačový program, napomáhající při volbě dalšího studia na středních školách, a tím nastavení úspěšné kariérní dráhy. Umožňuje získat a vyhodnotit informace o profesních zájmech žáka, jeho profesní orientaci, vědomostech v českém jazyce, matematice a všeobecných znalostech, schopnostech pro okruhy povolání. Žák získá výstup v grafické a tištěné podobě, doplněný podrobnou metodikou jednotlivých výstupů. Následovat bude podrobný rozbor tohoto výstupu s proškoleným pedagogem naší školy.

První skupinou, která si testováním během září prošla, bylo 22 letošních deváťáků. Rozbory, jichž se mohou účastnit i rodiče, budou následovat v měsíci říjnu.

Věříme, že díky tomuto projektu dojde k dalšímu zkvalitnění služeb kariérového poradenství, které u nás ve škole již poskytujeme.

Zuzana Novotná