Přejít na obsah

Den otevřených dveří v 1. třídě

 16.10.2018  Mgr.Eva Adamcová

V úterý 16. 10. proběhl v 1. třídě Den otevřených dveří pro rodinné příslušníky žáků 1. třídy. Během dvou vyučovacích hodin ukázali žáci všem přítomným, co se již naučili za pár týdnů školní docházky. A rozhodně toho nebylo málo! V hodině českého jazyka předvedli prvňáčci, jak umí navzájem spolupracovat při skupinových aktivitách, nechybělo ani čtení slabik a rozpoznávání dlouhých a krátkých slabik. V hodině matematiky žáci 1. třídy prokázali znalost matematických operací (sčítání a odčítání) v oboru do 3 a zároveň si hravou formou procvičili znaménka větší, menší a rovná se. Při „jízdě autobusem“ počítali žáci cestující a ke konci hodiny ještě zvládli orientaci na číselné ose v oboru do 10.

Děkujeme všem, kteří se přišli na nás podívat a podpořili tím prvňáčky v jejich cestě za poznáním. Eva Adamcová a kolektiv žáků 1. třídy